Zamość
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 12
Adres
WYSZYŃSKIEGO 32, 22-400 Zamość
Telefon
846 279 933
Fax
846 279 933
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Dorota Szewczyk
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Miejskie Nr 12
  • Przedszkole Miejskie Nr 12
Opis
Przedszkole Miejskie Nr 12 w Zamościu usytuowane jest na osiedlu w dzielnicy Nowe Miasto. Mieści się w budynku jednopiętrowym, wybudowanym między blokami w oddaleniu od ruchu ulicznego. Dużym atutem jest rozległy, bezpieczny plac zabaw, na którym odbywają się zajęcia i zabawy ruchowe o każdej porze roku. Wyposażony jest on w sprzęt, piaskownicę oraz górkę przystosowaną do sportów zimowych. Dodatkową zaletą naszego placu jest przyroda, która wyzwala u dzieci kreatywność, uwrażliwia ich na piękno i uczy właściwych zachowań proekologicznych. Wewnątrz budynku znajduje się sześć sal. Sale zajęć są przestronne i słoneczne. Wyposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne, przybory i zabawki, które sprzyjają aktywnej zabawie i nauce. Ponadto każda z sal posiada kąciki tematyczne takie jak: kącik książki, gospodarstwa domowego, przyrodniczy itp. Przedszkole jest placówką dobrze przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole / ponad 90% osiąga wysoki poziom gotowości szkolnej/. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój. Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne realizowane są na podstawie Programu wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” MAC EDUKACJA autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby - Żabińskiej. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody wychowawcze. Dzieci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i nabywają umiejętności wyrażania siebie poprzez twórczość teatralną, muzyczną i plastyczną. Nauczyciele rozwijają u dzieci wrażliwość, zainteresowania i zdolności artystyczne. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Rodzice zawsze mogą zasięgnąć rady, opinii dotyczącej rozwoju ich dziecka. Nauczyciele znają swoich podopiecznych, stwarzają odpowiedni klimat wychowawczy i dydaktyczny. Jako pierwsi odkrywają szczególne zdolności dzieci i dążą do ich rozwijania i doskonalenia, również jako pierwsi dostrzegają deficyty w rozwoju dzieci, a wtedy wspólnie z rodzicami starają się pomóc dziecku w jak najlepszy sposób. W przedszkolu zapewniamy bardzo bogaty kalendarz imprez przedszkolnych. Szczególnie pielęgnujemy uroczystości rodzinne: Dzień Mamy i Taty, dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, które gwarantują dobrą zabawę, radość, wywołują wiele wzruszeń, a niektóre z nich stały się już tradycją naszej placówki. Nasze przedszkole jest miejscem dobrej, mądrej, szczęśliwej i radosnej zabawy do uzyskania gotowości szkolnej.
Osiągnięcia
Dzieci z naszego przedszkola są dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole o czym świadczą wysokie wyniki diagnozy gotowości szkolnej /ponad 90% osiąga wysoki poziom/ i opinie nauczycieli szkół podstawowych. Nasze dzieci biorą udział w różnego rodzaju konkursach, zgaduj- zgadulach organizowanych przez MDK, ZDK, Osiedlowy Dom Kultury "Okrąglak" i inne instytucje oświatowe a ich uczestnictwo jest nagradzane dyplomami i wyróżnieniami.
Dodatkowe zajęcia
kółko taneczne, kółko plastyczne, tenis, kółko przyrodnicze, kółko teatralne, kółko logopedyczne
Godziny otwarcia od
06:30:00
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
opłata za godziny ponad podstawę programową: 78102053560000110200600429
Organ prowadzący
Miasto Zamość
Godziny otwarcia uwagi
6.30 - 17.00
Drzwi otwarte
w bieżącym roku zajęć adaptacyjnych nie planujemy.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
opłata za wyżywienie: 56102053560000140201377357
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Deklaracja kontynuacji 2021