Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - WZC
Nazwa oddziału

 WZC

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

Oddział wielozawodowy dla uczniów będących młodocianymi pracownikami we wszystkich zawodach oprócz: sprzedawca, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych.

Kandydat musi znaleźć zakład pracy, w którym będzie odbywał zajęcia praktyczne.

Teoretyczne przedmioty zawodowe uczniowie realizują w postaci miesięcznych  kursów zawodowych w każdej klasie. 

Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem w ostatniej klasie.