Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - WMC
Nazwa oddziału

 WMC

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • język obcy nowożytny

Zawody

 Mechatronik

Opis

Do tego oddziału zapisujemy uczniów chcących uczyć się w zawodzie mechatronik. Uczniowie będą realizować zajęcia praktyczne w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej

Nauka trwa 3 lata. W pierwszej klasie trzy dni w tygodniu chodzisz do szkoły, a dwa dni na zajęcia praktyczne do PCEZ.

Mechatronik  w szkole będzie się uczył następujących przedmiotów zawodowych:

 • technologie i konstrukcje mechatroniczne
 • pneumatyka i hydraulika
 • urządzenia i systemy mechaniczne
 •  elektrotechnika i elektronika
 • maszyny elektryczne
 • język angielski zawodowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Nauka kończy się egzaminem zawodowym w kwalifikacji: ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Jest on przypisany do branży elektronicznomechatronicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym składnikiem mechatroniki jest mechanika i elektrotechnika, wiedza zdobywana przez uczniów jest szeroka. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności na dużym poziomie uogólnienia z mechaniki, elektryki, elektroniki i obsługi urządzeń i systemów. Do podstawowych zadań zawodowych w zawodzie mechatronik należy: montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje w zawodzie mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, którą posługują się podczas wykonywania zadań zawodowych, dotyczącą maszyn i pojazdów, urządzeń i systemów wytwórczych oraz urządzeń i aparatury diagnostycznej. Przygotowani są do wykonywania montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i systemów wytwórczych. W opinii pracodawców mechatronika to branża dynamicznie rozwijająca się.  

Docelowo do oddziału WMC zostanie dołączonych 12 uczniów młodocianych pracowników.