Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - WO
Nazwa oddziału

 WO

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Operator obrabiarek skrawających

Opis

Do tego oddziału zapisujemy uczniów chcących uczyć się w zawodzie operator obrabiarek skrawających w klasie uczniowskiej. Oznacza to, że zajęcia praktyczne odbywać się będą w warsztatach PCEZ.

Nauka trwa 3 lata. W pierwszej klasie trzy dni w tygodniu chodzisz do szkoły, a dwa na warsztaty szkolne.

Operator obrabiarek skrawających, w szkole będzie się uczył następujących przedmiotów zawodowych:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy konstrukcji maszyn
  • technologia
  • podstawy elektrotechniki i elektroniki
  • podstawy technik wytwarzania
  • język obcy zawodowy

Nauka kończy się egzaminem zawodowym w kwalifikacji: MEC.05: Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Praca operatora obrabiarek skrawających wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Działalność zawodowa obejmuje między innymi: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy), ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek, obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera, programowanie obrabiarek, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.