Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - WF
Nazwa oddziału

 WF

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Fryzjer

 Wielozawodowa

Opis

Oddział wielozawodowy

Do tego oddziału zapisujemy uczniów chcących uczyć się w zawodzie fryzjer oraz w innych zawodach z wyjątkiem sprzedawcy, kucharza, mechanika pojazdów samochodowych i operatora obrabiarek skrawających.

Kandydat musi znaleźć zakład pracy, w którym będzie odbywał zajęcia praktyczne.

Lista zakładów pracy i więcej informacji na temat popularnych zawodów w ZSZ nr 2 znajdziesz pod linkiem:

ZSZ2 | Informator zawodowy (wrzesnia.pl)

Nauka trwa 3 lata. W pierwszej klasie trzy dni w tygodniu chodzisz do szkoły, a dwa do zakładu pracy.

Fryzjerzy w szkole uczą następujących przedmiotów zawodowych:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy fryzjerstwa
  • techniki fryzjerskie
  • język obcy zawodowy

Często i chętnie uczestniczymy z sukcesami w licznych konkursach fryzjerskich.

Uczniowie zawodów innych niż fryzjer w tej klasie będą teoretyczne przedmioty zawodowe realizować na miesięcznych kursach zawodowych w każdej klasie, na które szkoła ich skieruje.

Nauka kończy się egzaminem zawodowym w kwalifikacji: FRK.01: Wykonywanie usług fryzjerskich.

Fryzjer – dzięki kompetencjom zawodowym oraz znajomości języka obcego, fryzjerzy mają możliwość podjęcia pracy zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim. Fryzjer sprzedaje usługi fryzjerskie. Do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, czyli wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów. Przed każdym zabiegiem fryzjer przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną,  poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny. Fryzjer ustala też prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas wykonywania usługi. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, co oznacza, że fryzjer obsługuje klienta bezpośrednio. Usługę fryzjerską, czyli zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim. Do usług fryzjerskich należy również sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem jakościowym i estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Fryzjer informuje klienta o działaniu preparatów na włosy i skórę głowy, pomaga klientowi przy wyborze preparatów. Fryzjer zabezpiecza miejsce pracy przed zniszczeniem, kradzieżą itp. Wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się fryzjer są wykonywane precyzyjnie w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów regulujących ten obszar zawodowy. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że zawód fryzjera jest zawodem niezwykle dynamicznie rozwijającym się.