Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - WS
Nazwa oddziału

 WS

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Zawody

 Sprzedawca

Opis

Do tego oddziału zapisujemy uczniów chcących uczyć się w zawodzie sprzedawca.

Kandydat musi znaleźć zakład pracy, w którym będzie odbywał zajęcia praktyczne.

Lista zakładów pracy i więcej informacji na temat popularnych zawodów w ZSZ nr 2 znajdziesz pod linkiem:

ZSZ2 | Informator zawodowy (wrzesnia.pl)

Nauka trwa 3 lata. W pierwszej klasie trzy dni w tygodniu chodzisz do szkoły, a dwa do zakładu pracy.

Będziesz się uczył/uczyła następujących przedmiotów zawodowych:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • towaroznawstwo
  • sprzedaż towarów
  • organizacja sprzedaży
  • język angielski zawodowy

Część tych zajęć realizowana będzie w szkolnej pracowni informatycznej i pracowni sprzedaży, gdzie w III klasie przeprowadzimy egzamin zawodowy.

Nauczysz się m.in. obsługiwać kasę fiskalną, zapoznasz się z programem Subiekt służącym do obsługi przedsiębiorstw handlowych (sklepów, hurtowni).

Nauka kończy się egzaminem zawodowym w kwalifikacji: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Sprzedawca to osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), hurtowej lub w sklepach internetowych. Obsługuje nabywców w punktach sprzedaży metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji. Może prowadzić sprzedaż na odległość (wysyłkową), np. z wykorzystaniem Internetu, telefonu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie dostaw, sprawdzenie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie towarów do sprzedaży (rozpakowanie, sortowanie, oznaczanie itp.) oraz wykonywanie prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Sprzedawca informuje nabywcę o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze, realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i skargi klientów, może negocjować warunki prowadzonych transakcji. Sprzedawca powinien posiadać między innymi umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami aktywnego słuchania, etyki, kultury zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnych relacji z klientami, wykonywania pracy pod dużą presją i emocjonalnym napięciem. Szczególnie istotne w wykonywaniu zawodu sprzedawcy są: uczciwość, kompetencje społeczne, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym i obcym.