Września
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - I LO
Nazwa oddziału

 I LO

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej

Opis

Program szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I-III oraz obóz szkoleniowy w klasie IV. Uczniów czeka 230 godzin nauki wojskowego rzemiosła, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Naszą jednostką patronacką jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, gdzie już od lat nasi kadeci szkolą się regularnie na poligonie w Biedrusku przy merytorycznym wsparciu instruktorów z CSW Ląd, korzystając z wojskowej infrastruktury i sprzętu. Zarówno w szkole, jak i poza nią uczniowie zdobywają wiedzę m.in. z zakresu podstaw musztry, wychowania obywatelskiego i patriotycznego, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, szkolenia strzeleckiego, medycznego, inżynieryjno-saperskiego, łączności, terenoznawstwa, SERE (szkoła przetrwania), CLS (ratownictwo medyczne pola walki) i innych. Ponadto młodzież uczestniczy w wycieczkach tematycznych do miejsc pamięci narodowej, a także bierze udział w zawodach, konkursach, turniejach i projektach o tematyce wojskowej i patriotycznej. W OPW w zakresie rozszerzonym nauczane będą: matematyka, informatyka i język angielski. Podczas rekrutacji do OPW obowiązuje próba sprawności fizycznej, obejmująca trzy testy: wytrzymałościowy, siły i szybkości.