Września
Technikum
Technikum nr 2 - I UG
Nazwa oddziału

 I UG

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Absolwent w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych (w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań i HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych):

  1. oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  2. sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  3. planowania i oceny żywienia;
  4. organizowania produkcji gastronomicznej;
  5. planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

W klasie żywienia i usług gastronomicznych na poziomie rozszerzonym nauczane będą biologia i chemia.

Przedmioty zawodowe na tym kierunku to: Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, Działalność gospodarcza w gastronomii, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Język angielski w gastronomii, Zasady żywienia, Organizacja produkcji gastronomicznej, Usługi gastronomiczne, Pracownia gastronomiczna, Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, Obsługa konsumentów w gastronomii.

W trakcie nauki uczniowie realizują 8-tygodniowe praktyki zawodowe w restauracjach, kawiarniach, barach, punktach gastronomicznych, pensjonatach.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę kształcenia zawodowego: laboratoria mikrobiologii i analizy środków spożywczych, pracownię żywieniową oraz obsługi konsumenta. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na wydziałach technologii żywności uniwersytetów przyrodniczych oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych. Kwalifikacje zawodowe nabyte w procesie kształcenia umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy, m.in. w zakładach gastronomicznych otwartych i zamkniętych, gospodarstwach agroturystycznych, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, organizacjach ochrony konsumenta, a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarsko-gastronomicznych.