Września
Technikum
Technikum nr 2 - I TMR
Nazwa oddziału

 I TMR

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Opis

Absolwent w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych (w zakresie kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie i ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie):

  1. użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
  2. obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
  3. obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej GPS stosowanych w pojazdach, maszynach  i urządzeniach rolniczych,
  4. organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
  5. prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych (kategoria B i T).

 

W klasie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki na poziomie rozszerzonym nauczane będą matematyka i język angielski.

 

Przedmioty zawodowe na tym kierunku to: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Rysunek techniczny, Podstawy konstrukcji maszyn, Podstawy rolnictwa, Przepisy ruchu drogowego w kategoriach T i B, Maszyny rolnicze, Pojazdy rolnicze, Działalność gospodarcza w branży rolno-hodowlanej, Język obcy w technice rolniczej, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Urządzenia i systemy agrotroniki, Obróbka materiałów, Eksploatacja pojazdów rolniczych, Eksploatacja maszyn rolniczych, Eksploatacja systemów agrotronicznych, Nauka jazdy ciągnikiem i samochodem osobowym.

 

W trakcie nauki uczniowie realizują 8-tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach świadczących usługi mechanizacyjne, naprawcze, u serwisantów i dystrybutorów sprzętu rolniczego.

 

W ofercie dajemy możliwość praktycznej nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszego zaplecza dydaktycznego i parku maszynowego w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, w Gospodarstwie Rolnym w Bierzglinku oraz podczas praktyk zawodowych. Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę, podejmując kierunkowe studia na wybranej przez siebie uczelni, prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego, przejąć i prowadzić gospodarstwo rolne, korzystając z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych, pracować jako menadżer przedsiębiorstw rolnych lub właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą, podjąć pracę zawodową na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego lub  pracować jako serwisant renomowanych producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku.