Września
Technikum
Technikum nr 2 - I TH
Nazwa oddziału

 I TH

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Absolwent w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych (w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie i HGT.06. Realizacja usług w recepcji):

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

W klasie hotelarskiej na poziomie rozszerzonym nauczane będą język angielski i geografia.

 

Przedmioty zawodowe na tym kierunku to: Organizacja pracy w hotelarstwie, Działalność recepcji, Usługi żywieniowe w hotelarstwie, Marketing usług hotelarskich, Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, Język angielski w hotelarstwie, Techniki pracy w hotelarstwie, Obsługa konsumenta, Obsługa informatyczna w hotelarstwie.

 

W trakcie nauki uczniowie realizują 8-tygodniowe praktyki zawodowe w hotelach i pensjonatach w Polsce i za granicą.


Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę kształcenia zawodowego: pracownię hotelarską i pracownię żywieniową. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na wydziałach hotelarskich i gastronomicznych prowadzonych przez wyższe uczelnie. Kwalifikacje zawodowe nabyte w procesie kształcenia umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy m.in. w hotelach, pensjonatach, firmach cateringowych, a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich.