Września
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - Klasa B
Nazwa oddziału

 Klasa B

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  biologia

Przedmioty rozszerzone

język polski

biologia

język angielski

Opis

Charakterystyka klasy:

Klasa dla młodzieży wiążącej swą przyszłość z naukami humanistycznymi, przyrodniczymi lub językoznawstwem, a także zainteresowanej tematyką społeczną oraz pomaganiem  innym ludziom. Uczniowie mają możliwość pogłębienia swej wiedzy teoretycznej z języka polskiego, biologii oraz języka angielskiego – czy to podczas lekcji, czy też biorąc udział w projektach edukacyjnych. Mogą również kształcić swe umiejętności interpersonalne, angażując się w działalność wolontariacką, zarówno na rzecz dorosłych, jak i dzieci. Jeśli jesteś empatyczny i wrażliwy na potrzeby innych, chciałbyś rozwijać postawy prospołeczne, nauczyć się wielu nowych rzeczy, by w przyszłości móc wykorzystać je w zawodowych kontaktach z drugim człowiekiem ten profil będzie dla Ciebie najlepszym wyborem.