Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - MPR
Nazwa oddziału

 MPR

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Zawody

 Mechanik precyzyjny

Dodatkowe wymagania

 rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą (VW, Gestamp, Blum)

Opis

Mechanik Precyzyjny

Czas nauki: 3 lata

Praktyka zawodowa: zajęcia praktyczne realizowane w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej oraz zakładach Volkswagen, Gestamp i Blum

Zajmuje się:

 • montowaniem i naprawianiem mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych
 • montowaniem, naprawianiem i konserwowaniem przyrządów pomiarowych
 • montowaniem i naprawianiem napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych

Kwalifikacje i egzaminy:

 • MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Predyspozycje kandydata

 • zainteresowania techniczne
 • zręczność manualna
 • dokładność i cierpliwość
 • wyobraźnia przestrzenna
 • gotowość do ciągłej nauki
 • odporność na działanie pod presją czasu

W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

Przedmioty zawodowe związane z realizacją kwalifikacji

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych
 • Techniki wytwarzania
 • Napędy i sterowania płynów
 • Montaż urządzeń precyzyjnych
 • Obsługa urządzeń precyzyjnych
 • Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych.

Praca zawodowa

Zawód mechanik precyzyjny ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Mechanik precyzyjny jest przygotowany do: wykonywania i naprawiania narzędzi skrawających do metali, przyrządów, uchwytów obróbkowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych; wykonywania napraw elementów prostych mechanizmów i urządzeń oraz typowych narzędzi używanych w ślusarstwie, jak też wykonywania obróbki ostatecznej części maszyn oraz montażu zespołów maszynowych w warunkach produkcji jednostkowej.