Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - I WA
Nazwa oddziału

 I WA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Wymagana umowa o praktyczną naukę zawodu - wszystkie zawody oprócz sprzedawcy, mechanika pojazdów samochodowych, kucharza, fryzjera, operatora obrabiarek skrawających