Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - I WOr
Nazwa oddziału

  I WOr

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Operator obrabiarek skrawających - wymagana umowa o praktyczną naukę zawodu