Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - I WO
Nazwa oddziału

 I WO

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Operator obrabiarek skrawających - klasa uczniowska