Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - I WS
Nazwa oddziału

 I WS

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Sprzedawca - wymagana umowa o praktyczną naukę zawodu