Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - mpr
Nazwa oddziału

 mpr

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Dodatkowe wymagania

 mechanik_precyzyjny_ponadpodstawowa

Opis

 • czas trwania nauki: 3 lata
 • język obcy: niemiecki

Zajmuje się:

 • montowaniem i naprawianiem mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych
 • montowaniem, naprawianiem i konserwowaniem przyrządów pomiarowych
 • montowaniem i naprawianiem napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych

Kwalifikacje i egzaminy

W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

 • MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Przedmioty zawodowe związane z realizacją kwalifikacji

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych
 • Techniki wytwarzania
 • Napędy i sterowania płynów
 • Montaż urządzeń precyzyjnych
 • Obsługa urządzeń precyzyjnych
 • Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Praktyka zawodowa

Zajęcia praktyczne realizowane w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej oraz zakładach Volkswagen, Gestamp i Blum

Praca zawodowa

Zawód mechanik precyzyjny ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Mechanik precyzyjny jest przygotowany do:  wykonywania i naprawiania narzędzi skrawających do metali, przyrządów, uchwytów obróbkowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych; wykonywania napraw elementów prostych mechanizmów i urządzeń oraz typowych narzędzi używanych w ślusarstwie, jak też wykonywania obróbki ostatecznej części maszyn oraz montażu zespołów maszynowych w warunkach produkcji jednostkowej.