Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - mm
Nazwa oddziału

 mm

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Opis

 • czas trwania nauki: 3 lata
 • języki obce: angielski

Zajmuje się:

 • eksploatowaniem, konserwacją i konfigurowaniem elementów automatyki
 • montażem układów pneumatycznych, elektropneumatycznych, mechanicznych i hydraulicznych
 • wykonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych
 • programowaniem i uruchamianiem sterowników mikroprocesorowych
 • zagadnieniami z zakresu techniki, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej
 • montowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych
 • wykonywaniem rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych
 • wykonywaniem konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacje i egzaminy

W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Pneumatyka i hydraulika
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Technologie wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
 • Elementy i układy pneumatyki i hydrauliki
 • Elementy, urządzenia i systemy mechatroniczne

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - w klasie I, II i III, w wymiarze 10 godziny tygodniowo

Praca zawodowa

Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych.