Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - oos
Nazwa oddziału

 oos

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Opis

 • czas trwania nauki: 3 lata
 • języki obce: angielski

Zajmuje się:

 • instalowaniem i uruchamianiem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
 • obsługą obrabiarki konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
 • programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie
 • przygotowaniem obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki
 • wykonywaniem obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • wykonywaniem programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną

Kwalifikacje i egzaminy

W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Przedmioty zawodowe związane z realizacją kwalifikacji

 • Podstawy maszynoznawstwa - w trakcie tego przedmiotu zaznajomisz się z podstawami teoretycznymi maszynoznawstwa. Poznasz maszyny, silniki spalinowe, siłownie energetyczne, maszyny transportowe i technologiczne. Zapoznasz się z przeglądami technicznymi i naprawami maszyn i urządzeń oraz ich montażem i demontażem
 • Podstawy konstrukcji maszyn - tematem zajęć będzie statyką, dynamiką oraz podstawy wytrzymałości materiałów. Zapoznasz się z podstawowymi mechanizmami: wałami, osiami, łożyskami, sprzęgłami i hamulcami
 • Podstawy technologii maszyn - w trakcie tego przedmiotu uczeń zaznajomi się z obróbką cieplną i cieplno-chemiczną, a także obróbką ręczną i plastyczną. Zapoznasz się z odlewnictwem oraz podstawami obróbki skrawaniem
 • Obrabiarki - tematem zajęć będzie zapoznanie się z pracą tokarki, wiertarki, frezarki, szlifierki, wszelkiego rodzaju obrabiarek. Zapoznasz się także z dokumentacją techniczną, programowaniem ręcznym, automatycznym oraz dialogowym
 • Podstawy elektrotechniki - na tych zajęciach będzie mowa o podstawach elektroniki. Zapoznasz się z odbiornikami energii elektrycznej, sterowaniem elektrycznym i energoelektrycznym oraz techniką regulacji
 • Pracownia obrabiarek konwencjonalnych - tematem tych zajęć będzie budowa, uruchamianie oraz obsługa obrabiarek skrawających. Poznasz pracę na tokarkach, frezarkach i innych obrabiarkach ogólnego przeznaczenia
 • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie - na tych zajęciach zapoznasz się z tworzeniem dokumentacji technicznej przy użyciu programu CAD. Będzie planował obróbkę przedmiotu wykonywanego na obrabiarce sterowanej numerycznie. Zapozna się z programem obróbki na podstawie rysunku technicznego
 • Pracownia rysunku technicznego - na tych zajęciach zapoznasz się z rysunkiem technicznym (rysunki złożeniowe, wykonawcze i schematyczne) i jego znaczeniem w technice. Pozna obsługę programu MegaCAD i Solid Edge
 • Pracownia techniczna - na tym przedmiocie zapoznasz się z pomiarami w budowie maszyn. Będziesz badał właściwości mechanicznych metali i stopów. Zapoznasz się z przyrządami pomiarowymi oraz wzorcami miar

Zajęcia specjalizacyjne

Na zajęciach specjalizacyjnych będziesz pracował na programach komputerowych, z którymi zapoznasz się na teoretycznych przedmiotach zawodowych:

 • MegaCAD - pracownia rysunku technicznego
 • ZERO-OSN - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Solid Edge - Pracownia rysunku technicznego

Praktyka zawodowa

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych realizowana jest w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - w klasie II w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w klasie III w wymiarze 10 godziny tygodniowo. Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie realizowana jest w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - w klasie II w wymiarze 3 godziny tygodniowo, w klasie III w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Ponadto w klasie III realizowana jest 4-tygodniowa praktyka w zakładach pracy

Praca zawodowa

Operatorzy obrabiarek skrawających należą do grupy  poszukiwanych pracowników na terenie całego kraju. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych
 • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych

Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.