Września
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - E
Nazwa oddziału

 E

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

·         wiedza o społeczeństwie

·         geografia

·         język angielski

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

·         język polski

·         matematyka

·         geografia

·         język angielski

 

Charakterystyka klasy:

Klasa dla interesujących się zarówno przedmiotami humanistycznymi, jak i ścisłymi oraz dla tych, którzy pasjonują się problemami współczesnego świata. Uczniowie będą  mieli możliwość zdobywania wiedzy podczas lekcji, a także uczestnicząc w projektach edukacyjnych czy wyjazdach na wykłady organizowane przez poznańskie uczelnie wyższe. To tu można nauczyć się,  jak oceniać rzeczywistość, dostrzegać zachodzące w niej przemiany  i wyciągać własne wnioski, a oferta przedmiotów rozszerzonych pozwoli absolwentom tej klasy na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów.

Jeśli pragniesz doskonalić swoje umiejętności językowe, marzysz o poznawaniu świata, lubisz być aktywny społecznie oraz chciałbyś lepiej zrozumieć mechanizmy działania państwa i polityki wybierz właśnie ten profil.

 

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum:

akustyka, bezpieczeństwo narodowe, dialog i doradztwo społeczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, , filmoznawstwo i kultura mediów, geodezja i kartografia, geografia, geoinformacja, geologia, gospodarka przestrzenna, gospodarka turystyczna, gospodarka wodna, kierunek prawno-ekonomiczny, komunikacja europejska, kulturoznawstwo, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, politologia, polityka społeczna, praca socjalna, prawo europejskie, projektowanie kultury, socjologia, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, zarządzanie, fizjoterapia, dietetyka, turystyka i rekreacja.