Września
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - D
Nazwa oddziału

 D

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

·         matematyka

·         geografia

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

·         język polski

·         matematyka

·         geografia

·         fizyka

 

Charakterystyka klasy:

Klasa dla tych, którym nie są straszne skomplikowane równania matematyczne i zadania z fizyki oraz szukają odpowiedzi na pytania dotyczące zjawisk i procesów zachodzących w naszym otoczeniu. Swoje zainteresowania naukami ścisłymi uczniowie będą mogli rozwijać zarówno w czasie lekcji oraz na zajęciach projektów edukacyjnych, jak i uczestnicząc w wyjazdach na matematyczne i geograficzne „Zielone szkoły” oraz przysłuchując się pasjonującym wykładom na Wydziale Matematyki i Informatyki czy Wydziale Fizyki UAM lub na Politechnice Poznańskiej. Dzięki lekcjom fizyki eksperymentalnej każdy będzie miał możliwość dodatkowego rozszerzenia swej wiedzy i poznania jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym.

Jeśli lubisz matematykę i chcesz doskonalić umiejętność logicznego myślenia, jesteś ciekawy świata oraz zasad, które nim kierują, marzysz o studiach na kierunkach technicznych lub ekonomicznych ten profil jest właśnie dla Ciebie.

 

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum:

architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika i telekomunikacja, logistyka, technologia ochrony środowiska, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, energetyka, transport, teleinformatyka, edukacja techniczno-informatyczna, lotnictwo i kosmonautyka, ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, zarządzanie i inżynieria produkcji,, gospodarka przestrzenna, gospodarka turystyczna, informatyka i ekonometria, geografia, geologia, gospodarka wodna, fizyka, fizyka medyczna.