Września
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - C
Nazwa oddziału

 C

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

·         biologia

·         chemia

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

·         język polski

·         matematyka

·         biologia

·         chemia

 

Charakterystyka klasy:

Klasa dla pasjonatów biologii i chemii, których interesuje funkcjonowanie istot żywych, lubią przeprowadzać eksperymenty i poznawać procesy zachodzące w naturze. Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy zarówno od strony teoretycznej, jak  i  doświadczalnej, nie tylko podczas lekcji, ale też uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach na poznańskich uczelniach wyższych czy biorąc udział w wyjazdach edukacyjnych na „Zielone szkoły”.  Dzięki nauce w tej klasie można poznać tajemnice przyrody i ludzkiego organizmu, a każde równanie chemiczne staje się jasne i zrozumiałe.

Jeśli chciałbyś zgłębiać wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych, marzysz o tym, by w przyszłości dbać o zdrowie ludzi lub zwierząt, interesuje Cię ekologia, problemy środowiska naturalnego i jego ochrona wybierz profil biologiczno-chemiczny.

 

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum:

medycyna - wydział lekarski, stomatologia, farmacja, biotechnologia, dietetyka, analityka medyczna, optometria, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia, ochrona środowiska, chemia, chemia medyczna, weterynaria, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, neurobiologia, zootechnika, medycyna roślin,  jakość i bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i żywienia człowieka, inżynieria rolnicza, rolnictwo, technologia drewna.