Września
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - B
Nazwa oddziału

 B

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język polski

 Język angielski

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

·         język polski

·         biologia

·         język angielski

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

·         język polski

·         matematyka

·         biologia

·         język angielski

 

Charakterystyka klasy:

Klasa dla młodzieży zainteresowanej nie tylko biologią, językiem polskim i angielskim, ale także tematyką społeczną i pracą z innymi ludźmi. Uczniowie mają nie tylko możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej  - czy to podczas lekcji, czy też biorąc udział w projektach edukacyjnych, ale również mogą rozwijać swe umiejętności interpersonalne angażując się w działalność wolontariacką, zarówno na rzecz dorosłych, jak i dzieci.

Jeśli jesteś empatyczny i wrażliwy na potrzeby innych, chciałbyś rozwijać postawy prospołeczne, zgłębić swą wiedzę z zakresu biologii i wykorzystać ją w pracy z drugim człowiekiem ten profil to propozycja dla Ciebie.

 

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum:

neofilologie, filologie z pedagogiką, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia, kogniwistyka, etnologia, dialog i doradztwo społeczne, biologia, biologia i zdrowie człowieka, biologia stosowana, biotechnologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, inżynieria środowiska, leśnictwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, fizjoterapia, turystyka i rekreacja.