Września
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - A
Nazwa oddziału

 A

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język polski

 Język angielski

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

·         język polski

·         historia

·         język angielski

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

·         język polski

·         matematyka

·         historia

·         język angielski

 

Charakterystyka klasy:

Klasa dla uczniów o zainteresowaniach i uzdolnieniach humanistycznych. Każdy będzie miał możliwość pogłębienia swojej wiedzy językowej i historycznej nie tylko w czasie lekcji, lecz również uczestnicząc w projektach edukacyjnych oraz wykładach i spotkaniach z pracownikami naukowymi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Historii lub Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. To tutaj można zgłębiać tajniki zawodu dziennikarza czy prawnika podczas warsztatów prowadzonych przez redaktorów miejscowej prasy oraz pracowników wrzesińskiego sądu.

Jeśli chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania literaturą, kulturą i sztuką, poznać tajemnice przeszłości i ich związki z teraźniejszością, pasjonuje Cię prawo i aktywność społeczna ten profil to propozycja dla Ciebie.

 

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum:

filologia polska i klasyczna, filologie obce, historia, archeologia, historia sztuki, nauki polityczne i dziennikarstwo, politologia, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe,

prawo i administracja, zarządzanie, prawo w biznesie, prawo europejskie.