Września
Technikum
Technikum nr 2 - 1 TR
Nazwa oddziału

 1 TR

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik rolnik