Września
Technikum
Technikum nr 2 - 1 TOT
Nazwa oddziału

 1 TOT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik organizacji turystyki