Września
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1 LO
Nazwa oddziału

 1 LO

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Oddział Przygotowania Wojskowego - po uzyskaniu decyzji administracyjnej MON.