Września
Technikum
Technikum nr 2 - I TŻUG a
Nazwa oddziału

 I TŻUG a

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Program nauczania obejmuje pełen zakres przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmioty żywieniowe. Absolwent w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2)      sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3)      planowania i oceny żywienia;

4)      organizowania produkcji gastronomicznej;

5)      planowania i realizacji usług gastronomicznych.

W klasie żywienia i usług gastronomicznych na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: biologia, chemia. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę kształcenia zawodowego: laboratoria mikrobiologii i analizy środków spożywczych, pracownię żywieniową oraz obsługi konsumenta. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na wydziałach technologii żywności Uniwersytetów Przyrodniczych oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w zakładach gastronomicznych otwartych i zamkniętych, gospodarstwach agroturystycznych, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, organizacjach ochrony konsumenta, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarsko-gastronomicznych.