Września
Technikum
Technikum nr 2 - I TR
Nazwa oddziału

 I TR

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

Opis

Technik rolnik

Uczniowie otrzymują pełne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i ekonomiczno-rolniczych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2)      prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3)      prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

4)      organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

5)      podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

W klasie rolniczej na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: biologia, geografia. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę kształcenia zawodowego: pracownie produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej, mechanizacji rolnictwa i laboratoria. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na wydziałach rolniczych i zootechnicznych Uniwersytetów Przyrodniczych oraz innych kierunkach przyrodniczych. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w rolniczych przedsiębiorstwach usługowo-produkcyjnych, stacjach hodowli i unasienniania zwierząt, samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.