Września
Technikum
Technikum nr 2 - I TW a
Nazwa oddziału

 I TW a

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Technik weterynarii

Program nauczania obejmuje pełen zakres przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmioty weterynaryjne. Absolwent w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;

2)      czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;

3)      czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

4)       prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt.

W klasie weterynaryjnej na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: biologia, chemia. W celu polepszenia jakości kształcenia zawodowego szkoła ściśle współpracuje z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę kształcenia weterynaryjnego: pracownię anatomii i zootechniki, salę zabiegową – prosektorium i laboratoria. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na studiach o charakterze weterynaryjnym, zootechnicznym oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w lecznicach weterynaryjnych, inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych, stacjach hodowli i unasienniania zwierząt.