Września
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - I b
Nazwa oddziału

 I b

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa licealna z innowacją o profilu ratownictwo medyczne

To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości podjąć pracę w zawodzie ratownik medyczny. Uczniowie tej klasy realizują podstawę programową i plany nauczania obowiązujące w liceum ogólnokształcącym, a liczba godzin z przedmiotów ogólnokształcących jest taka sama jak w innych klasach liceum. Uczniowie będą poznawać specyfikę pracy ratownika medycznego podczas zajęć z podstaw ratownictwa prowadzonych nie tylko w szkole, ale także poza szkołą, m.in. w Zakładzie Ratownictwa i Medycyny Katastrof na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przepustką na uczelnie o profilu ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, medycyny, farmacji, rehabilitacji i innych służb ratowniczych. W klasie tej w zakresie rozszerzonym nauczane będą następujące przedmioty: biologia, chemia, język obcy.