Września
Technikum
Technikum nr 3 - I LT
Nazwa oddziału

 I LT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

zawód technik logistyk