Września
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - E1
Nazwa oddziału

 E1

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Od drugiego roku nauki uczeń wybiera trzeci przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym spośród:

- biologia

- chemia

- fizyka

- geografia