Września
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - D1
Nazwa oddziału

 D1

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Od drugiego roku nauki uczeń wybiera drugi i trzeci przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym spośród:

- biologia

- chemia

- fizyka

- geografia