Września
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - A1
Nazwa oddziału

 A1

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Opis