Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - mm
Nazwa oddziału

 mm

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język polski ,  Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Matematyka

Opis

Zajmuje się:
eksploatowaniem, konserwacją i konfigurowaniem elementów automatyki,
montażem układów pneumatycznych, elektropneumatycznych, mechanicznych i hydraulicznych,
wykonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych,
programowaniem i uruchamianiem sterowników mikroprocesorowych,
zagadnieniami z zakresu techniki, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej,
montowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych,
wykonywaniem rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
wykonywaniem konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Kwalifikacje i egzaminy
W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:
Elektrotechnika i elektronika
Technologie i konstrukcje mechaniczne
Pneumatyka i hydraulika
Urządzenia i systemy mechatroniczne
Technologie wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
Elementy i układy pneumatyki i hydrauliki
Elementy, urządzenia i systemy mechatroniczne

Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa realizowana Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej

Praca zawodowa
Mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych.