Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - mpr
Nazwa oddziału

 mpr

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język polski ,  Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Matematyka

Opis

Zajmuje się:
montowaniem i naprawianiem mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych,
montowaniem, naprawianiem i konserwowaniem przyrządów pomiarowych,
montowaniem i naprawianiem napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.

Kwalifikacje i egzaminy
W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

Montaż i naprawa mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją kwalifikacji:
Elektrotechnika i elektronika
Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych
Techniki wytwarzania
Napędy i sterowania płynów
Montaż urządzeń precyzyjnych
Obsługa urządzeń precyzyjnych
Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Praktyka zawodowa
Zajęcia praktyczne realizowane w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej oraz zakładach Volkswagen, Gestamp i Blum

Praca zawodowa
Zawód mechanik precyzyjny ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Mechanik precyzyjny jest przygotowany do: wykonywania i naprawiania narzędzi skrawających do metali, przyrządów, uchwytów obróbkowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych; wykonywania napraw elementów prostych mechanizmów i urządzeń oraz typowych narzędzi używanych w ślusarstwie, jak też wykonywania obróbki ostatecznej części maszyn oraz montażu zespołów maszynowych w warunkach produkcji jednostkowej.