Września
Technikum
Technikum nr 1 - TI
Nazwa oddziału

 TI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język polski ,  Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Specjalista w zakresie:
nowych technologii,
montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Kwalifikacje i egzaminy
Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:
Wykorzystanie informatycznych technik biurowych - będziesz posługiwał się oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, Open/LibreOffice oraz aplikacjami dostępnymi w "chmurze".
Wykorzystanie urządzeń komputerowych i peryferyjnych - nabędziesz umiejętność montażu i diagnostyki podzespołów i urządzeń techniki komputerowej.
Stosowanie systemów operacyjnych - tematem tych zajęć jest instalowanie, konfiguracja i administrowanie systemami Windows oraz Linux.
Projektowanie i montowanie lokalnych sieci komputerowych - na tych zajęciach zapoznasz się z architekturą sieci komputerowych, sprzętu sieciowego oraz budową sieci.
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi - będziesz konfigurował i zarządzał serwerami sieciowymi Windows i Linux.

Tworzenie i administrowanie baz danych - nauczysz się zarządzać bazami danych Microsoft Access oraz SQL.
Stosowanie technik graficznych i multimedialnych - nabędziesz umiejętność obsługi programów PhotoShop, CorelDRAW, GIMP, Flash i innych aplikacji na otwartej licencji.
Tworzenie stron internetowych - nabędziesz umiejętność tworzenia stron internetowych HTML, CSS, JavaScript, XML, Ajax, jQuery.
Tworzenie aplikacji internetowych - zapoznasz się z aplikacjami internetowymi PHP, systemami CMS - Joomla, WordPress, Drupal.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym
matematyka i fizyka

Praktyka zawodowa
odbywa się w firmach informatycznych lub posiadających działy IT.

Praca zawodowa
Technik informatyk jest poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy. Może znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy posiadających własne działy obsługi informatycznej oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu serwisu komputerowego, projektowania i utrzymania serwisów WWW. Dla pracodawców szczególnie przydatne będą umiejętności programowania aplikacji internetowych, budowy i administrowania sieciami komputerowymi oraz umiejętności konfiguracji i diagnostyki sprzętu komputerowego.