Września
Technikum
Technikum nr 1 - TE
Nazwa oddziału

 TE

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język polski ,  Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Specjalista w zakresie:
montażu instalacji elektrycznych, instalacji sieci komputerowych, instalacji telewizji satelitarnej, telewizji przemysłowej i systemów alarmowych,
naprawy sprzętu elektronicznego, projektowania i programowania urządzeń elektronicznych.

Kwalifikacje i egzaminy
Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych.


Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:
Urządzenia radiowo-telewizyjne, Pracownia urządzeń radiowo-telewizyjnych w trakcie nauki nabędziesz umiejętności określania funkcji oraz zastosowania urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych oraz sieci automatyki.

Instalacje elektryczne i elektroniczne, Pracownia instalacji elektrycznych i elektronicznych nauczysz się dobierać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych oraz wyznaczania trasy kabli i przewodów elektrycznych. Nabędziesz umiejętność przygotowywania kabli i przewodów  elektrycznych do wykonania instalacji. Będziesz potrafił wykonywać instalację kablową natynkową i podtynkową.

Pracownia układów i urządzeń elektronicznych - nauczysz się sprawdzać poprawności połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją oraz uruchamiać zainstalowane urządzenia elektroniczne. 
Nabędziesz umiejętność dobierania mierników do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych. Będziesz umiał wyjaśniać zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów, a także określać czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych.

Pracownia programowania urządzeń elektronicznych - nauczysz się instalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych oraz programować urządzenia elektroniczne.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym
matematyka i fizyka

Zajęcia specjalizacyjne
przygotowujące do egzaminu odbywają się w formie teoretycznej oraz w pracowniach, gdzie uczniowie nabywają umiejętności praktyczne potrzebne do egzaminu oraz pracy zawodowej

Pracownia instalacji elektrycznych i teletechnicznych - dotyczy wszystkich instalacji domowych elektrycznych, monitoringu, alarmu, telewizji kablowej.
Pracownia urządzeń radiowo-telewizyjnych - dotyczy instalacji i konfiguracji urządzeń telewizji satelitarnej i naziemnej, urządzeń systemu monitoringu i alarmu.
Pracownia układów elektronicznych, Pracownia projektowania i programowania układów elektronicznych - dotyczy projektowania, montażu, pomiarów, programowania układów i urządzeń elektronicznych.

Praktyka zawodowa
odbywa się w zakładach pracy z branży elektronicznej.

Praca zawodowa
Technik elektronik może znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy z branży elektronicznej - serwis i naprawa urządzeń elektronicznych, montaż systemów alarmowych, monitoringu, instalacji elektrycznych i sieci komputerowych oraz w zakładach przemysłowych, w jednostkach produkcyjnych oraz na utrzymaniu ruchu produkcyjnego. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą.