Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - I WA + I WB
Nazwa oddziału

 I WA + I WB

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Oddział wielozawodowy we Wrześni dla wszystkich zawodów oprócz: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer i operator obrabiarek skrawających.