Września
Technikum
Technikum nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
Telefon
61 436 05 88
Fax
61 436 05 88
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Bogdan Nowak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum nr 1
  • Technikum nr 1
  • Technikum nr 1
  • Technikum nr 1
Opis
Technikum to szkoła pięcioletnia. Przygotowuje do matury, ale posiada jeszcze jeden atut: daje konkretny zawód. W przyszłości możesz studiować wszystko, jednak nigdy do końca nie możesz przewidzieć swoich losów. Wtedy okaże się, że zawód, jaki zdobyłeś w naszej szkole uchroni Cię przed widmem bezrobocia. Poza tym zawsze warto mieć w ręku więcej kart niż konkurent  absolwent "zwykłej" szkoły ponadpodstawowej. Dlatego w szkole możesz też zdobyć inne przydatne umiejętności i uprawnienia, takie jak: elektryczne SEP do 1 kV, na wózki widłowe, spawania w metodzie MAG, ratownika wodnego czy żeglarza. Szczegóły na stronie www.zspwrzesnia.pl.
Oferta
w przygotowaniu
Historia
HISTORIA-KALENDARIUM
1868, 15 marca - utworzenie we Wrześni tzw. Szkoły Rzemieślniczej Niedzielnej
1918/1919 - wielu uczniów-terminatorów brało udział w Powstaniu Wielkopolskim
1939-1945 - szkoła nieczynna
1945, 12 kwietnia - rozpoczęła działalność Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa we Wrześni, przy ul. 3 Maja 4 (był to jednocześnie początek roku szkolnego 1944/45 - przyspieszonego)
1950, 20 września - rozpoczęcie zajęć w budynku przy ul. Wojska Polskiego. Naukę kontynuowały oddziały PŚSZ, a rozpoczynały: Zasadnicza Szkoła Metalowa oraz Technikum Mechaniczne, Technikum Elektryczne i Liceum Elektryczne II stopnia
1950, wrzesień - uruchomienie warsztatów szkolnych w sali gimnastycznej i budynku szkolnym przy ul. Wojska Polskiego
1957, luty - w budynku przy ul. Wojska Polskiego rozpoczęła działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego
1973 - utworzono Zespół Szkół Zawodowych we Wrześni
1975 - w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki Zespół Szkół Zawodowych we Wrześni odniósł pierwszy sukces w finale centralnym. Podobne sukcesy odtąd odnoszono co roku
1994, 18 maja - uroczyste nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego imienia Bohaterów Monte Cassino. ZSZ otrzymał również nowy sztandar
1995, 15 grudnia - utworzenie Klubu Szkół Monte Cassino, zrzeszającego szkoły nawiązujące swoim imieniem do historii i tradycji II Korpusu Polskiego
2002, 1 września - szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Politechnicznych, naukę rozpoczynają klasy zreformowane
2003, 1 września - rozpoczęcie zajęć w nowym budynku dydaktycznym
Koła zainteresowań
informatyczne, matematyczne, fotograficzne, filmowe, sportowe, żeglarskie, Klub Europejski
Kontakty zagraniczne
Współpraca między szkołami:
Wymiana polsko-niemiecka
Od 1992 roku nasza szkoła współpracuje ze szkołą Carl-Cotthard-Langhas Schule w Wolfenbűttel w Dolnej Saksonii. Od momentu nawiązania współpracy w wymianie uczestniczyło ponad 1000 osób, na które składają się uczniowie i nauczyciele z obu stron. Co roku przyjeżdżają dwie lub trzy grupy 20-osobowe uczniów z opiekunami do Wrześni i ta sama liczba wyjeżdża do Wolfenbűttel. W ramach wymiany zbudowano mały amfiteatr nad jeziorem w Powidzu, wykonano graffiti na płocie ulicy koło PEC-u we Wrześni, a od roku 1997 uczniowie opiekują się ewangelickim cmentarzem w Sokolnikach, który został odrestaurowany przez obie szkoły przy znaczącej pomocy starostwa Wolfenbűttel i Wrześni. 24 września 1995 została podpisana oficjalna umowa o współpracy między szkołami. Dobry przebieg współpracy między szkołami doprowadził do podpisania w dniu 8 października 2001 roku partnerstwa między Wrześnią i Wolfenbűttel.
Wymiana polsko-francuska
Już od 1990 r. nasza szkoła prowadzi wymianę młodzieży z Prywatnym Liceum Technicznym w Cesson-Sevigne w Bretanii. Na ogół grupy składa się 25 osób, a wymiana odbywa się co 2 lata. Uczniowie i ich opiekunowie mieszkają w rodzinach i goszczeni są niezwykle serdecznie. Celem pobytu we Francji jest przede wszystkim pogłębianie znajomości języka tego kraju, ale także poznanie kultury francuskiej. W programie obowiązkowo zawsze przewiduje się zwiedzanie Paryża, jak również jednego z cudów świata: le Mont Saint-Michel, zakładów Citroen czy zakładów poligraficznych Ouest-France. Podczas dziesięciodniowego pobytu nie brakuje również różnego rodzaju zajęć sportowych i komputerowych.
Osiągnięcia
Osiągnięcia naukowe:
Co roku nasi uczniowie biorą udział w finałach ogólnopolskich: Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości (2005 – R. Owczarz, I miejsce), Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (2001 – M. Gałczyński, Ł. Spławski, I miejsce),  Konkursie matematycznym KANGUR. Możemy pochwalić się również sukcesami naszych absolwentów – 2001, S. Osiński, I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Projektowania Systemów Informatycznych w Waszyngtonie, 2002, M. Kowalski – II miejsce w tym samym konkursie.
Osiągnięcia sportowe:
Koszykówka: wicemistrz województwa wielkopolskiego 2001/2002.
Siatkówka: zdobywcy czwartego miejsca w finale wielkopolski szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/05.
Możemy pochwalić się również sukcesami naszych absolwentów – 1995 na Mistrzostwach Europy juniorów na Węgrzech nasz absolwent Jacek Bocian zdobył srebrny medal w biegu na 400m oraz brązowy w sztafecie 4x400m.
Więcej informacji możesz uzyskać na naszej stronie internetowej: www.zspwrzesnia.pl.