Wejherowo
Wniosek
Powiat Wejherowski - Szkoła Ponadpodstawowa 2022 r.
 • Dane dziecka
 • Szkoła obwodowa
 • Wybrane szkoły
 • Kryteria uzupełniające
 • Zakończ
Popraw następujące dane:

  Dane osobowe dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Dane matki/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Dane ojca/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Popraw następujące dane:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać szkołę obwodową
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję

   Wybierz placówki

   Wybrane placówki 0


   Wybierz z listy dostępnych placówek

   Akcja Placówka / oddział
   I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi
   Oddziały:
   I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
   Oddziały:
   III Liceum Ogólnokształcące
   Oddziały:
   Budowlanych: IV Liceum Ogólnokształcące
   Oddziały:
   Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące
   Oddziały:
   Mundurówka: Liceum Ogólnokształcące w PZS w Redzie
   Oddziały:
   Elektryk: Technikum nr 1
   Oddziały:
   Budowlanych: Technikum Nr 2
   Oddziały:
   Technikum w PZS w Redzie
   Oddziały:
   Samochodówka: Technikum nr 3
   Oddziały:
   Hipolit Technikum w PZS nr 2 Rumia
   Oddziały:
   Budowlanych: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
   Oddziały:
   Elektryk: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
   Oddziały:
   Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
   Oddziały:
   Hipolit Branżowa Szkoła I stopnia w PZS nr 2 Rumia
   Oddziały:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję
   Popraw następujące dane:

    Kryteria uzupełniające (różnicujące)

    Popraw następujące dane:
     Popraw następujące dane:

      Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wprowadzonych danych bez zapisania ich w systemie.

      Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać elektronicznie do szkoły pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją elektronicznego przesyłania dokumentów (wniosku, oświadczeń), która znajduje się na zakładce Dokumenty.

      Dopiero po wysłaniu podania do szkoły, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

      Niepodanie adresu e-mail spowoduje brak możliwości otrzymywania pocztą elektroniczną informacji z systemu, dotyczących przebiegu rekrutacji.

      W przyszłości będzie można zalogować się do systemu po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła. Identyfikator zostanie automatycznie wygenerowany przez system i będzie widoczny na następnym ekranie.

       
      Zapisz Anuluj

      Popraw następujące dane:

       • Dane dziecka
       • Szkoła obwodowa
       • Wybrane szkoły
       • Kryteria uzupełniające
       • Zakończ