Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 3 - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  biologia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych to zawód coraz częściej poszukiwany ze względu na zapotrzebowanie specjalistów ds. żywienia człowieka i organizacji usług gastronomicznych.

Kwalifikacje w zawodzie:

 • Przygotowanie i wydawanie dań
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 


Czego nauczysz się wybierając ten zawód? 

 • określać zasady prawidłowego żywienia w zależności do oczekiwań, 
 • planować, organizować, prowadzić działalność produkcyjną, handlową i rachunkową w zakładach gastronomicznych,
 • sporządzać dekoracje i ekspedycje potraw i napojów,
 • promować własne produkty i usługi oraz dbać o wizerunek zakładu gastronomicznego,
 • stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania, prowadzić obiekty zbiorowego żywienia.


Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny,
 • projektowania i aranżacji wnętrz sal konsumpcyjnych,
 • funkcjonalnego urządzenia zakładów gastronomicznych,
 • sporządzania potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • organizowania imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • współpracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • przyjmowania i realizacji zamówień na usługi gastronomiczne. 

 

Kontynuacja nauki

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik Żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższone poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności, żywienia człowieka, dietetyka, hotelarstwo i turystyka, nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii oraz innych kierunkach pokrewnych.