Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 3 - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Po ukończeniu kierunku Technik Ekonomista:

 • świetnie zaplanujesz i z sukcesem będziesz prowadzić działalność gospodarczą;
 • dobrze wyliczysz wynagrodzenie swoje i pracowników;
 • będziesz znał się na ubezpieczeniach i podatkach;
 • księgowość nie będzie miała przed Tobą tajemnic;
 • znajdziesz pracę w wielu firmach oraz urzędach i bankach.

 

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń przystępuje do egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • Planowanie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


Przedmioty wiodące na kierunku technik ekonomista to m.in.:

 • elementy prawa;
 • podstawy ekonomii;
 • gospodarka zasobami rzeczowymi;
 • kadry i płace;
 • planowanie przedsięwzięć gospodarczych;
 • systemy komputerowe w sprzedaży i gospodarce zasobami rzeczowymi;
 • systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych;
 • systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej.

 

Oferujemy również atrakcyjne praktyki zawodowe.