Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 im. Profesora Wiktora Zina - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu ekonomi i zasad zarządzania firmą, a także powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją.

Po pierwszej klasie uczniowie wybierają drugi przedmiot rozszerzony (geografia lub język obcy).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

· zarządzania zapasami;

· organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

· zarządzania gospodarką odpadami;

· planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi :

· podjęcie dalszego kształcenia np. logistyka i transport,

· podjęcie pracy w przedsiębiorstwach:

o przemysłowych,

o handlowych,

o dystrybucyjnych,

o transportowo-spedycyjnych,

o komunikacji miejskiej,

o dystrybucji towarów

· założenie własnej działalności gospodarczej