Wałcz
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego
Zespół szkół
Adres
ul.Bankowa 13, 78-600 Wałcz
Telefon
67 349 41 02
Fax
67 349 41 02
E-mail
Strona www
Dyrektor
Piotr Filipiak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum Zawodowe nr 2 w Wałczu wchodzi w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Nauka w technikum trwa cztery lata. Od drugiej klasy uczniowie realizują dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym. Tytuł technika (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje się po zdaniu egzaminów potwierdzających kolejne kwalifikacje w zawodzie. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym, którego zdanie umożliwia podjęcie studiów. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wybranych zakładach pracy. Szkoła posiada własny internat oraz boisko wielofunkcyjne z lodowiskiem. FACEBOOK
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Budynek szkoły mieści się w ścisłym centrum Wałcza w sąsiedztwie Przychodni Rejonowej, banków i przystanków autobusowych.
Historia
Decyzją pruskiego parlamentu w 1876 r. założono w Wałczu pierwszą szkołę budowlaną. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło dnia 27 kwietnia 1887 r. Szkołę zlokalizowano na miejscu dawnej ujeżdżalni koni dla pułku ułanów z 1870 r. w parterowym budynku zaadaptowanym ze stajni koszarowych. Nowy dziesięcioizbowy gmach - skrzydło od ul. Bankowej - oddano do użytku w 1895 roku. Część od strony ul. Okulickiego dobudowano w 1904 r. W dwudziestoleciu międzywojennym szkoła funkcjonowała jako Rzemieślniczo – Handlowa Szkoła Zawodowa. W tym okresie przygotowała do zawodu 10622. rzemieślników i 1634. techników w specjalnościach: budownictwo mieszkaniowe, urządzenia kolejowe, geodezja, betoniarstwo, urządzenia melioracyjne. Od listopada 1945 r. w budynku szkoły działały różne zespoły średnich i zasadniczych szkół zawodowych, których celem była edukacja rzemieślników i kadr na poziomie robotników wykwalifikowanych oraz techników. Kształcono dla potrzeb: usług i rzemiosła, przemysłu i budownictwa,handlu, transportu, rolnictwa i spółdzielczości pracy. Od 1975 r. szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Zawodowych im. 1. Armii Wojska Polskiego, w 2002 r. została przekształcona w Zespół Szkół nr 3, a od 1.01.2016 stała się Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W okresie powojennej działalności naszej szkoły lokalny rynek pracy zasilali kolejni absolwenci: technicy obróbki skrawaniem, technicy mechanicy, technicy mechatronicy, technicy handlowcy, technicy ekonomiści, technicy usług fryzjerskich, sprzedawcy, ślusarze, kucharze małej gastronomii, piekarze, mechanicy pojazdów samochodowych, lakiernicy, itd. Ich wiedza, umiejętności i działalność miały wpływ nie tylko na indywidualne kariery – odcisnęły swój niezatarty ślad w wałeckiej społeczności.
Koła zainteresowań
Szkolne Koło „Mechatronik” Kółko elektroniczne, Szkolny Klub Wolontariusza, Szkolne Koło Historii Wojskowości, Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi, Kółko Fotograficzne „Chwila”, Szkolne Koło Strzeleckie „DYCHA”, Szkolne Koło Przedsiębiorczości, Szkolny zespół wokalno – instrumentalny, Szkolna Grupa Amnesty International nr 77
Osiągnięcia
IX miejsce w kategorii junior w Międzynarodowych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego Poznań 2015, II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym i Plastycznym w Wadowicach, wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 - 1989”, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły”, Grand Prix Fundacji Juliana Tuwima i Ireny Tuwim oraz II miejsce w kategorii uczestników powyżej 16 lat w Ogólnopolskim konkursie popularyzującym twórczość Juliana Tuwima pn. Z LOKOMOTYWĄ W TLE – KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. „PARA BUCH…”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W harmonii z przyrodą”, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Zachód słońca”, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym, II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie fryzjer”, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Fantazy”, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim – „Wolność słowa a mowa nienawiści: tolerancja, niewiedza, lęk przed nieznanym, zrozumienie”, I miejsce w Regionalnym Konkursie Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego, II miejsce w Rejonowym Międzyszkolnym Konkursie Multimedialnym „Nie bądź obojętny, oddaj krew”, I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Fryzjerskim pod nazwą „Współczesna panna młoda 2015”