Wąchock
Oddział przedszkolny
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Adres
Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock
Telefon
41 271 20 12
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Bożena Wrona
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
 • Występ oddziału przedszkolnego klasy 0 z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Wróżby andrzejkowe
 • Pidżama party
 • Jasełka
 • Jasełka
 • Dni otwarte
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
 • Młodzi patrioci
 • Powitanie Pierwszego Dnia Wiosny - spacer z Marzanną
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
 • Plac zabaw
Opis

W Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi mieszczą się dwa oddziały przedszkolne:

przedszkole przyszkolne Wesołe Skrzaty dla 3- i 4-latków oraz oddział przedszkolny klasy 0 (5- i 6-latki).

"Zerówka" funkcjonuje od początku przeniesienia szkoły do obecnego budynku, natomiast przedszkole zostało stworzone w ramach projektu unijnego "Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi" w 2009 r.

Proponowana baza lokalowa i dydaktyczna służy dzieciom w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i wyrównywaniu szans edukacyjnych, a rodzicom gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa ich pociech oraz fachową pomoc w wychowaniu.

Praca wychowawczo - dydaktyczna jest prowadzona w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego.

Rozwój dzieci jest systematycznie wspomagany poprzez stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych w postaci zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem rozmaitych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych. W pracy tworzone są warunki do poznania otaczającego świata, poprzez wykorzystanie literatury i internetu, a także kontakt z naturalnymi eksponatami. Na bieżąco rozwijane jest zainteresowanie pięknem przyrody. Systematycznie przekazywana jest wiedza o zdrowym stylu życia. Kształtowane są nawyki prozdrowotne oraz zamiłowania do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zgodnych z zasadami bezpieczeństwa. Na zajęciach kładzie się nacisk na pogłębianie wrażliwości na muzykę, sztukę i literaturę.

Nasi wychowankowie mają zapewnioną codzienną dawkę aktywności fizycznej w formie porannej gimnastyki oraz spacerów i wizyt na przyszkolnym placu zabaw. W starszej grupie odbywają się także zajęcia sportowe na hali. Przedszkolaki chętnie biorą udział w zawodach sportowych organizowanych przez szkołę.

W miarę możliwości maluchy korzystają z pracowni komputerowej w szkole, dzięki czemu rozwijają kompetencje informatyczne.

W obydwóch grupach realizowane są zajęcia z języka angielskiego. Kontakt z językiem obcym daje dzieciom szanse nabycia nowych, interesujących doświadczeń. Dominującą aktywnością w życiu dziecka jest zabawa, dlatego działania organizowane przez nauczyciela mają w większości taki charakter.

Przedszkolaki biorą aktywny udział w życiu szkoły poprzez angażowanie się w różne akcje i uroczystości szkolne. Oprócz przedstawień we własnym gronie (np. Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka) przygotowują akademie dla całej społeczności szkolnej. Ich występy artystyczne zawsze spotykają się z ogromnym zachwytem ze strony widzów. Uczestniczą w imprezach szkolnych takich jak Piknik Rodzinny czy Bal Karnawałowy.

Dla wychowanków organizowane są ciekawe wycieczki.

Dzieci korzystają ze stołówki szkolnej, która w 2019 r. została zmodernizowana za środki pozyskane w ramach projektu "Posiłek w szkole i w domu. Moduł 3". Kuchnia oferuje śniadania, dwudaniowe obiady oraz podwieczorki. 

Godziny otwarcia od
8:00
Organ prowadzący
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Personel

Naszą kadrę pedagogiczną tworzą doświadczeni nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Dodatkowo, szkolne grono pedagogiczną zasila szereg specjalistów: neurologopeda, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta zajęciowy, rehabilitant oraz specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej, co sprawia, iż nasza placówka wychodzi na przeciw potrzebom dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju. 

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe