Wąchock
Przedszkole
Przedszkole Publiczne w Wąchocku
Adres
Kościelna 10, 27-215 Wąchock
Telefon
41 271-59-36
E-mail
Dyrektor/Kierownik
mgr Dorota Janas
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
 • Przedszkole Publiczne w Wąchocku
Opis

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwia dzieciom rozwój różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.  Dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych w naszym przedszkolu otrzymają fachową pomoc. Dbamy o klimat naszego przedszkola, aby dzieci czuły się w nim bezpiecznie. Realizujemy jasno określony system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach takich jak: prawda, szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka. W naszym przedszkolu  kładzie się nacisk na opiekę sprawowaną nad dziećmi. Opieka ta jest stała i bezpośrednia, a metody i sposoby oddziaływań dostosowane są do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb. Cały personel przedszkola stara się tworzyć miłą atmosferę współpracy z rodzicami dla dobra naszych wychowanków.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST

 • bezpieczne, życzliwe i przyjazne
 • otwarte na potrzeby i możliwości dziecka i rodzica
 • bogate w bazę dydaktyczną

OFERUJEMY

 • zabawy i zajęcia wszechstronnie rozwijające dziecko
 • wycieczki piesze i autokarowe
 • spotkania ze sztuką
 • organizujemy uroczystości i spotkania rodzinne
 • miłą, życzliwą atmosferę
 • udział dzieci w różnorodnych  konkursach, innowacjach pedagogicznych

GWARANTUJEMY

 • smaczne i zdrowe posiłki
 • rozwijanie zainteresowań indywidualnych poprzez kreatywną pracę i zabawę
 • wzorową opiekę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą
Historia

W obecnym budynku Przedszkole Publiczne w Wąchocku mieści się od 24  lutego 1996 roku jako część Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.

Organem prowadzącym jest - Gmina Wąchock, zaś nadzorującym  Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Personel
Z dziećmi pracuje 6 nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz nauczyciel języka angielskiego.
Godziny otwarcia od
7.00- 16.00
Godziny otwarcia uwagi
Dwie grupy realizuja zajęcia od godziny 7.30 do 12.30 ,trzecia grupa od 7.30 do 14.30 a czwarta grupa od godziny 7.00 do 16.00.
Organ prowadzący
Gmina Wąchock
Drzwi otwarte
 Dni otwarte są w marcu każdego roku.
Osiągnięcia

Przedszkole Publiczne w Wąchocku bierze udział w licznych akcjach ,programach i projektach .

W ostatnim czasie realizowano następujące projekty :

-Porcja Pozytywnej Energii

-Kubusiowi Przyjaciele Natury

-Cała Polska czyta dzieciom

-Polak Przedszkolak

-Kartka dla bohatera

-Piórniki dla Afryki

-Świąteczna paczka

-Podaruj drugie życie zabawkom

-Kartki dla Mariki

-Opatrunek na ratunek


Koła zainteresowań
W przedszkolu prężnie działa Wolontariat
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
100
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny