Wąbrzeźno
Wąbrzeźno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Jak wypełnić wniosek do przedszkola - instrukcja dla Rodziców.
Oświadczenie o rodzeństwie w tej samej placówce
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola lub oddział przedszkolnego
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i zatrudnieniu