Tarnowo Podgórne
Przedszkole
Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku
Adres
Dopiewska 11, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080 Lusówko
Telefon
61 814 79 56, 507 428 664
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Zbierska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku
  • Plac zabaw
Opis
Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu posiada 120 miejsc organizacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Liczba wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 0, a na rok szkolny 2023/2024 przedszkole dysponuje 41 wolnymi miejscami. Przedszkole położone jest w Lusówku przy ulicy Dopiewskiej 11, mieści się w budynku wolnostojącym i jednokondygnacyjnym. Przedszkole dysponuje 5 salami zajęć. Każda sala jest przestronna, funkcjonalna, wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczno-tematyczne. Dwie sale, dla dzieci 5 i 6 letnich wyposażone są w tablicę oraz monitor interaktywny. Baza przedszkola pozwala w pełni realizować oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli. Posiadamy duży ogród do zabaw ruchowych wyposażony w sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz duży teren zielony do organizowania zabaw ruchowo-sportowych i imprez przedszkolnych. Teren wokół przedszkola obsadzony jest drzewami i krzewami parkowymi. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne oraz specjalistyczne, które systematycznie doskonali. Zajęcia prowadzone z dziećmi dostosowane są do możliwości i potrzeb wychowanków. Przedszkole ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym i lokalnymi instytucjami.  Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania się. W przedszkolu pracujemy według koncepcji Planu Daltońskiego, który opiera się na czterech głównych zasadach: Odpowiedzialności, Samodzielności, Współpracy i Refleksji. Każdy oddział przedszkolny wyposażony jest w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji planu. W lipcu 2021 roku przedszkole wykazało się realizacją założeń edukacji daltońskiej i może używać nazwy Przedszkole Daltońskie. Placówka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
Osiągnięcia

Za szczególne nasze osiągnięcie uważamy pracę z dziećmi i prowadzenie codziennych zajęć według Koncepcji Planu Daltońskiego, uczymy dzieci samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji. Jesteśmy certyfikowaną placówką realizującą zasady edukacji Planu Daltońskiego. Pracujemy z dziećmi w oparciu o metody aktywizujące, najczęściej wykorzystujemy metodę projektu, jako sposób wyzwalania dziecięcej aktywności i ekspresji twórczej. Projekty realizowane są w poszczególnych grupach wiekowych lub w całym przedszkolu.  Ponadto rozwijamy umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia poprzez naukę kodowania i programowania korzystając z bogatej bazy pomocy dydaktycznych (tablica i monitor interaktywny, roboty edukacyjne, tablety, maty do kodowania itp.) Uwrażliwiamy też dzieci na potrzeby innych i kształtujemy w nich chęć niesienia pomocy poprzez prowadzenie lub branie udziału w wielu akcjach charytatywnych o międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym zasięgu. Znaczącym naszym osiągnięciem jest bardzo dobra opinia w środowisku lokalnym, doskonale przygotowany absolwent do roli ucznia klasy pierwszej, owocna współpraca z Rodzicami oraz dobre samopoczucie dzieci podczas pobytu w przedszkolu.


Dodatkowe zajęcia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: psycholog, pedagog specjalny, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne; gimnastyka korekcyjna; rytmika; język angielski. 


Godziny otwarcia od
06:30 - 17:00
Godziny otwarcia do
17:00
Personel

Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.


Organ prowadzący
Gmina Tarnowo Podgórne
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe